woensdag 29 juli 2009

Tagging is: personal, creative and Delicious

Ik ben wat laat met deze blogpost over #Ding 10 (Tagging en Social Bookmarking). In eerste instantie wilde ik het dan ook maar laten bij de titel omdat deze in een notedop kort en bondig weergeeft het belang van zowel Delicious als tagging. Want dat Delicious (en de puntjes zijn voortaan echt verleden tijd) een geweldige webapplicatie is voor het bookmarken van alles wat er zo al te bookmarken is, staat voor mij al lang buiten kijf. Belangrijke constatering hierbij is dat Delicious vrijwel in één adem wordt genoemd met tagging en - naast Flickr - hierin altijd een voortrekkersrol heeft vervuld.

Even voor de duidelijkheid:
-Tagging wordt T
-Taggings en tags wordt Ts

Het aanbrengen van bookmarks in Delicious vindt in een handomdraai plaats, zeker als je de handige add-on hiervoor toepast. Uiteraard niet vergeten om even wat Ts toe te voegen. En ja, hier gaat het wel eens mis. Want nogal eens komt het voor dat dit gedeelte achterwege blijft of wordt uitgesteld tot een later tijdstip (kijk in dat geval even onderin de taglist bij de untagged bookmarks). En ik kan gerust zeggen dat ik hier uit ervaring spreek.

Ik zelf ga niet vaak (of althans te weinig naar mijn zin) écht 'los' bij het toekennen van Ts. Wat niet wegneemt dat als ik eens een keer volkomen intuïtief Ts toevoeg, ik achteraf vaak merk dat ze wonderwel goed passen.
Moeten we dan, - even hierop voortbordurend - net als met het opbergen van spullen in een (mijn ;-) voorraadkast, Ts juist zomaar lukraak gaan toekennen vanuit de 'wetenschap' dat - binnen bepaalde kaders - content toch altijd wel weer teruggevonden kan worden (?).

Al te zeer nadenken over het toekennen van Ts leidt haast automatisch tot structuur. En hoewel het één het ander niet uitsluit, is het leuke van T nu juist dat structuur (en logica) deels worden vermeden waarmee het mogelijk wordt om een bookmark, foto of document vanuit een heel ander perspectief te benaderen.
T wordt hiermee personal en creative en daarmee ook het zoeken en vinden. Want het lijkt mij een illusie om te denken dat alle informatie op het web - op welke wijze dan ook - volledig en gestructureerd kan worden ontsloten. Althans niet op een zodanige wijze dat een zoekvraag automatisch ook een volledig (zoek)resultaat oplevert. En gelukkig maar zou ik haast willen zeggen.

Tagging biedt in die zin dus veel extra mogelijkheden, waarbij het voldoende duidelijk mag zijn dat T alléén niet zaligmakend is. Ook binnen delicious blijft het mogelijk om bookmarks langs traditionale weg op te zoeken. Maar juist daarom is het zo leuk om T ook op een andere - creatieve en experimentele - wijze toe te passen, waarbij een combinatie met een bepaalde structuur altijd mogelijk is. Gaandeweg deze posting wordt voor mij steeds duidelijker dat Ts eigenlijk moeten verleiden tot informatie.

Dit was de final T, over naar de wikiwikiworld.

1 opmerking:

23 Dingen zei

Tagging draagt m.i. ook bij aan het vinden van onverwachte dingen, serendipiteit. Dingen waar je niet naar op zoek was, maar toch leuk of handig zijn om te weten.
Dus als aanvulling op een goed geolied ontsluitingssysteem van de archiefbronnen is tagging zeker interessant.
Yvette schreef ook iets over tagging door gebruikers...